Cena Nadace Proměny 2009 / Park Benátky v České Třebové

porota

řádní členové poroty - závislí 

 • Karel Komárek (místopředseda správní rady Nadace Proměny)
 • Kateřina Vaculová (člen správní rady Nadace Proměny)
 • Ivana Vrbická (zástupce města Česká Třebová)

řádní členové poroty - závislí 

 • Jaroslav Wertig, předseda poroty
 • Ivo Koukol
 • Kateřina Miláčková
 • Eva Špačková

náhradníci poroty - závislí

 • Lenka Komárková (předseda správní rady Nadace Proměny)
 • Marie Schorchtová (člen správní rady Nadace Proměny)
 • Gabriela Navrátilová (ředitelka nadace Nadace Proměny)

náhradníci poroty - nezávislí

 • Alena Korandová