Cena Nadace Proměny 2009 / Park Benátky v České Třebové