Cena Nadace Proměny 2009 / Park Benátky v České Třebové

3. cena / ateliér AND

Autorský tým: Architektonický ateliér AND, spol. s r.o.

Anotace návrhu: Park je navržen pro všechny generace lidí, kteří tudy budou procházet, kteří se zde budou chtít setkávat a aktivně trávit volný čas. Tato lokalita podle našeho názoru není zcela vhodná pro malé děti a pro staré lidi – je mimo jejich docházkovou vzdálenost. Pro tyto skupiny by měly být určeny jiné parkové plochy ve městě, ležící v lepší návaznosti na bydlení a služby. Navrhujeme park jako kontinuální zelený pás, který propojuje sportovní areály ve svém okolí a zároveň je pro návštěvníka zajímavý a lákavý svými prostory „uvnitř“ - měl by strhnout pozornost na sebe a potlačit okolí parku tak, aby bylo vnímáno pouze okrajově, protože není příliš atraktivní (nenabízí zajímavé pohledy apod.). Záměrně v našem návrhu nezapojujeme do řešení parku řeku - je pouze hranicí, nic víc a nic méně (důvodem jsou průmyslové budovy podél protějšího břehu řeky, které prostředí ovlivňují do té míry, že ho nepovažujeme za využitelné pro aktivity parku).

 

< zpět