Cena Nadace Proměny 2009 / Park Benátky v České Třebové

2. cena / Atelier Zdenka Sendlera

Autorský tým: Ing. Zdenek Sendler, Ing. Lucie Radilová

Anotace návrhu: Základním principem architektonicko-urbanistického řešení je využití výrazného krajinného reliéfu, střídání klidné nivy říčky Třebovky s dynamickým, místy až nepřístupným svahem pod Skalkou. Tyto pocitové vstupy jsou umocněny rozšířením a využitelností spodní partie v podobě větších slunných luk, nebo pobytových trávníků s polyfunkčními zpevněnými plochami. Střední i horní část je doplněna systémem parkových cest s lavicemi s možností výhledu do krajiny nebo v rámci vlastního parku. 

< zpět