Cena Nadace Proměny 2009 / Park Benátky v České Třebové

1. cena / ZAHRADA NAD METUJÍ

Autorský tým: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Ing. arch. Marek Lehmann, Ing. Vlastimil Koupal, Ing. Jitka Ryšavá, Ing. Jiřina Netopilová, Ondřej Černík, DiS., Bc. Jana Čiháčková, Bc. Kateřina Ludvíková

Anotace návrhu: Navrhovaný park plně respektuje nabídnutý terén, biologické vývojové procesy a funkční urbanistické souvislosti sousedních městských částí. Respekt k dnešní terénní modelaci vyplývá nejen ze své zajímavosti samotné, ale také z důvodu značného rizika zásahu do dnes stabilizovaných antropogenních vrstev v horních partiích údolí. Předcházíme mimo jiné nutnost náročných protierozních opatření. Neméně významným aspektem úvahy o koncepci je také limitovaná finanční náročnost investice a ekonomická udržitelnost ve fázi péče a údržby.

< zpět