Cena Nadace Proměny 2009 / Park Benátky v České Třebové

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu nového parku Benátky na nevyužívaném území v centru města Česká Třebová. Soutěž byla vyhlášena jako vyzvaná, jednokolová. Organizace soutěže, stejně jako finanční prostředky na vyplacení cen byly součástí nadační podpory určené Městu Česká Třebová. Projekt města byl vybrán v grantové výzvě 2008 (spolu s projektem Města Sušice), jeho další podpora byla zastavena v září 2009.

Termín konání soutěže

6. ledna – 29. dubna 2009

Ceny

1. cena (100 000 Kč) / ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o.
2. cena (60 000 Kč) / Ateliér zahradní a krajinářské architektury Z. Sendlera
3. cena (40 000 Kč) / Architektonický ateliér AND s.r.o.
bez ocenění / Architektonická kancelář RAW

oceněné návrhy